ติดต่อเรา

สมัครเรียน คอร์ส ทำเว็บไซต์ WordPress

สอนโดย ครูต่าย ไอทีแม่บ้าน

สอนตั้งแต่การจด Domain+Hosting (มีค่าจดประมาณ 1,200 บาท )

จนจบมีเว็บไซต์กลับบ้าน ดังตัวอย่าง

โดยเป็นเว็บไซต์ธุรกิจ-สินค้า ของท่านเอง 100% 

สอนเป็นขั้นตอน เน้นปฏิบัติ วางแผนและลงมือทำพร้อมกันในห้องเรียน  

ราคาพิเศษ 3,900 บาท (ปกติ 4,900 บาท)

รับไม่เกิน 8 คน / วัน


สมัครเรียน

LineID: @itmaeban


แผนที่ ไอทีแม่บ้าน